04
paź. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE

 

Zagospodarowanie terenu:          

- trwa zagospodarowywanie terenu wokół budynków

 

19
wrz. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE

Budynki B:  
- przeprowadzono regulację drzwi wejściowych

Garaż B:            
- zakończono malowanie oznaczeń miejsc parkingowych
- zakończono montaż komórek lokatorskich

Budynki A:                  
- trwa montaż progów w drzwiach wejściowych 

Garaż A:      
- zakończono malowanie oznaczeń miejsc parkingowych
- zakończono montaż komórek lokatorskich

 

Zagospodarowanie terenu:         
- trwa zagospodarowywanie terenu wokół budynków
- ukończono montaż oświetlenia zewnętrznego  

 

26
sie. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE

Budynki B:  
- trwają prace wykończeniowe części wspólnych oraz prace porządkowe  

Garaż B:        
- trwają prace wykończeniowe  
- zakończono montaż komórek lokatorskich  
- trwa malowanie oznaczeń miejsc parkingowych

Budynki A:                
- trwają prace wykończeniowe części wspólnych oraz prace porządkowe         
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach   

Garaż A:    
- trwają prace wykończeniowe  
- trwają prace porządkowe 
- trwa malowanie oznaczeń miejsc parkingowych 
- zakończono montaż komórek lokatorskich 

 

Zagospodarowanie terenu:         
- trwa zagospodarowywanie terenu wokół budynków
- trwają prace związane z wykonaniem wygrodzenia ogródków
- trwa montaż oświetlenia zewnętrznego  
- zakończono roboty drogowe  
- trwają prace wykończeniowe na wjeździe do garażu

13
sie. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE

Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe  

Budynek B1:         
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe  

 

Garaż B:       
- trwają prace wykończeniowe 
- trwa montaż komórek lokatorskich 
- trwa malowanie oznaczeń miejsc parkingowych

Budynek A3:               
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe        
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach   

Budynek A2:   
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe 
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach         

Budynek A1:           
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe    
- zakończono montaż parapetów zewnętrznych 
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach

 

Garaż A:   
- trwają prace wykończeniowe 
- trwają prace porządkowe
- trwa malowanie oznaczeń miejsc parkingowych
- trwa montaż komórek lokatorskich 

 

Zagospodarowanie terenu:        
- trwa zagospodarowywanie terenu wokół budynków 
- zakończono roboty drogowe 
- trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia osiedla
- trwają prace wykończeniowe na wjeździe do garażu

06
sie. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE

Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe  

Budynek B1:         
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe  

Garaż B:      
- trwają prace wykończeniowe
- trwa montaż komórek lokatorskich
- trwa malowanie oznaczeń miejsc parkingowych

Budynek A3:              
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe       
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach   

Budynek A2:   
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach         

Budynek A1:          
- trwają prace wykończeniowe podcienia, wiatrołapu oraz prace porządkowe   
- trwa montaż parapetów zewnętrznych
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach

Garaż A:  
- trwają prace wykończeniowe
- trwają prace porządkowe

Zagospodarowanie terenu:       
- trwa zagospodarowywanie terenu wokół budynków
- trwają roboty drogowe
- trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia osiedla od ul. Skowroniej

30
lip. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE

Budynek B2:            
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu  

Budynek B1:        
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu  

 

Garaż B:   
- trwa montaż instalacji oraz wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych 
- trwają prace wykończeniowe

Budynek A3:             
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych       
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach   

Budynek A2:   
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych  
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach        
- zakończono wstępny montaż zabudów meblowych szachtów instalacyjnych

Budynek A1:         
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych      
- trwa montaż parapetów zewnętrznych  
- zakończono wstępny montaż zabudów meblowych szachtów instalacyjnych

 

Garaż A:  
- trwa montaż instalacji oraz wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych 
- ukończono roboty związane z wykonaniem posadzek żywicznych 
- trwają prace wykończeniowe

Zagospodarowanie terenu:      
- trwa zagospodarowywanie terenu wokół budynku B2
- trwają roboty drogowe przy wjeździe na osiedle 
- trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia osiedla od ul. Skowroniej

24
lip. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:            
- trwają prace wykończeniowe wejść do budynku, wózkowni 
-trwa montaż białej armatury elektrycznej (lampy, czujki ruchu)
-trwa montaż wykończeniowy drzwi wejściowych

Budynek B1: 
- trwają prace wykończeniowe wejść do budynku, wózkowni
- trwa montaż białej armatury elektrycznej (lampy, czujki ruchu)
- trwa montaż wykończeniowy drzwi wejściowych

 

Garaż B:   
- trwa montaż instalacji oraz wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych 
- trwają prace wykończeniowe (kosmetyka ścian)

 

Budynek A3: 
- trwają prace wykończeniowe wejść do budynku, wózkowni 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych       
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach   
- trwa montaż wykończeniowy drzwi wejściowych
- trwa montaż białej armatury elektrycznej (lampy, czujki ruchu)

 

Budynek A2:  
- trwają prace wykończeniowe wejść do budynku, wózkowni  
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach         
- ukończono szpachlowanie ścian działowych w budynku    
- trwa montaż wykończeniowy drzwi wejściowych 
- trwa montaż białej armatury elektrycznej (lampy, czujki ruchu)

 Budynek A1:          
- trwają prace wykończeniowe wejść do budynku, wózkowni.  
- trwa montaż parapetów zewnętrznych   
- trwa montaż wykończeniowy drzwi wejściowych 
- trwa montaż białej armatury elektrycznej (lampy, czujki ruchu)

  

Garaż A:  
- trwa montaż instalacji oraz wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych 
- trwają roboty związane z wykonaniem posadzek żywicznych 
- trwają prace wykończeniowe

 

Zagospodarowanie terenu:      
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów
- trwają roboty drogowe przy wjeździe na osiedle 
- trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia osiedla od ul. Skowroniej

17
lip. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:            
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu  
- zakończono prace związane z wykonaniem posadzek żywicznych na balkonach

Budynek B1:       
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu 
- zakończono prace związane z wykonaniem posadzek żywicznych na balkonach

Garaż B:  
- trwa montaż instalacji oraz wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- trwają prace wykończeniowe

 

Budynek A3: 
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych               
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych      
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach  
- zakończono prace związane z wykonaniem posadzek żywicznych na balkonach

Budynek A2: 
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych      
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych 
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach       
- ukończono szpachlowanie ścian działowych w budynku  
- zakończono prace związane z wykonaniem posadzek żywicznych na balkonach

Budynek A1:        
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych 
- zakończono szpachlowanie ścian działowych w mieszkaniach       
- trwa montaż parapetów zewnętrznych 
- zakończono prace związane z wykonaniem posadzek żywicznych na balkonach

Garaż A: 
- trwa montaż instalacji oraz wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- trwają roboty związane z wykonaniem posadzek żywicznych
- trwają prace wykończeniowe

Zagospodarowanie terenu:      

- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów
- trwają roboty drogowe przy wjeździe na osiedle
- trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia osiedla od ul. Skowroniej

 

09
lip. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:      
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych 
- zakończono wstępny montaż zabudów meblowych szachtów instalacyjnych na klatce schodowej   
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu
- trwają prace związane z wykonaniem posadzek żywicznych na balkonach

Budynek B1:
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych       
- zakończono wstępny montaż zabudów meblowych szachtów instalacyjnych na klatce schodowej   
- zakończono montaż wodomierzy do mieszkań 
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu
- trwają prace związane z wykonaniem posadzek żywicznych na balkonach

Garaż B: 
- ukończono roboty związane z wykonaniem posadzek żywicznych
- ukończono montaż bramy garażowej 
- trwa montaż instalacji oraz wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

Budynek A3:
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych      
- ukończono układanie żywic na klatkach schodowych        
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych     
- trwa montaż klamek i nawietrzaków oraz została przeprowadzona regulacja stolarki okiennej  
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach 
- zakończono wstępny montaż zabudów meblowych szachtów instalacyjnych na klatce schodowej  

Budynek A2:  
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach      
- trwa szpachlowanie ścian działowych w budynku 
- ukończono układanie żywic na klatkach schodowych   

Budynek A1:       
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych
- trwa szpachlowanie ścian działowych w mieszkaniach  
- trwa montaż klamek i nawietrzaków w mieszkaniach     
- trwa montaż parapetów zewnętrznych
- ukończono układanie żywic na klatkach schodowych   

Garaż A:
ukończono montaż bramy garażowej
- trwa montaż instalacji oraz wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

Zagospodarowanie terenu:     
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów    
- trwają roboty drogowe przy wjazdach do garaży podziemnych
- trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia osiedla od ul. Skowroniej

 

Trwają prace związane z przebudową ul. Heltmana 

02
lip. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:      
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych 
- ukończono układanie żywic na klatkach schodowych  
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu

Budynek B1:      
- ukończono układanie żywic na klatkach schodowych       
- zakończono montaż wodomierzy do mieszkań 
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu

Garaż B: 
- trwają roboty związane z wykonaniem posadzek żywicznych  
- trwa montaż instalacji

 

Budynek A3:
- trwa układanie żywic na klatkach schodowych      
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych     
- zakończono montaż wodomierzy do mieszkań   
- trwa montaż klamek i nawietrzaków
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach   

Budynek A2:  
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych     
- trwa szpachlowanie ścian działowych w budynku 
- zakończono wstępny montaż balustrad zewnętrznych  
- trwa układanie żywic na klatkach schodowych
- zakończono montaż parapetów zewnętrznych

Budynek A1:       
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych
- trwa szpachlowanie ścian działowych w budynku  
- trwa montaż klamek i nawietrzaków w mieszkaniach     
- trwa montaż parapetów zewnętrznych
- trwa układanie żywic na klatkach schodowych

Garaż A:
- trwa montaż instalacji 
ukończono montaż bramy garażowej

 

Zagospodarowanie terenu:     
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów    
- trwają roboty drogowe przy wjazdach do garaży podziemnych
- trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia osiedla od ul. Skowroniej

 

Trwają prace związane z przebudową ul. Heltmana 

 

25
cze. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:     
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych
- trwa układanie żywic na klatkach schodowych
- zakończono wstępny montaż zabudów meblowych szachtów instalacyjnych na klatce schodowej  
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu

Budynek B1:     
- trwają prace porządkowe w mieszkaniach i częściach wspólnych
- trwa układanie żywic na klatkach schodowych   
- zakończono szpachlowanie ścian działowych w mieszkaniach 
- zakończono wstępny montaż zabudów meblowych szachtów instalacyjnych na klatce schodowej  
- trwa montaż wodomierzy do mieszkań
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu

Garaż B:
- trwają roboty przygotowawcze pod wykonanie posadzek żywicznych
- ukończono montaż bramy garażowej
- trwa montaż instalacji

 

Budynek A3:     
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych    
- trwa montaż wodomierzy do mieszkań  
- trwa montaż klamek i nawietrzaków oraz została przeprowadzona regulacja stolarki okiennej 
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach
- zakończono wstępny montaż zabudów meblowych szachtów instalacyjnych na klatce schodowej  

Budynek A2:  
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych (nakładana jest gładź na ścianach klatki schodowej)    
- trwają prace instalacyjne w garażu  
- trwa szpachlowanie ścian działowych w budynku
- trwa montaż balustrad zewnętrznych  

Budynek A1:      
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych  
- trwa montaż klamek i nawietrzaków w mieszkaniach    
- trwa montaż parapetów zewnętrznych

Garaż A:
- trwa montaż instalacji
trwa montaż bramy garażowej

 

Zagospodarowanie terenu:    
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów   
- trwają roboty drogowe przy wjazdach do garaży podziemnych

 

Trwają prace związane z przebudową ul. Heltmana 

 

11
cze. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:    
- trwają prace porządkowe w mieszkaniach i w częściach wspólnych 
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych  
- zakończono wstępny montaż zabudów szachtów meblowych na klatce schodowej 
- trwa montaż wodomierzy do mieszkań 
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu

Budynek B1:    
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach i w częściach wspólnych  
- trwa szpachlowanie ścian działowych w mieszkaniach
- trwa montaż zabudów szachtów meblowych na klatce schodowej 
- trwa montaż wodomierzy do mieszkań 
- trwają prace wykończeniowe podcienia oraz wiatrołapu

Budynek A3:    
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych   
- trwa montaż wodomierzy do mieszkań 
- trwa montaż klamek i nawietrzaków oraz została przeprowadzona regulacja stolarki okiennej
- trwają prace instalacyjne w garażu 

Budynek A2: 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych (nakładana jest gładź na ścianach klatki schodowej)   
- trwają prace instalacyjne w garażu 
- trwają prace przygotowawcze do malowania na częściach wspólnych 
- trwa montaż balustrad zewnętrznych 
- zakończono montaż parapetów zewnętrznych 

Budynek A1:     
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych 
- trwa montaż klamek i nawietrzaków w mieszkaniach   
- trwają prace instalacyjne w garażu

 

Zagospodarowanie terenu:   
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów  
- trwają roboty drogowe przy wjazdach do garaży podziemnych

 

Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Heltmana

 

03
cze. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:   
- trwają prace porządkowe w mieszkaniach i w częściach wspólnych
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych
- zamontowano klamki oraz nawietrzaki w stolarce okiennej wraz z regulacją
- trwa montaż zabudów szachtów meblowych na klatce schodowej
- trwa montaż wodomierzy do mieszkań
- zamontowano białą armaturę elektryczną

Budynek B1:   
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach i w częściach wspólnych 
- zastała pomalowana klatka schodowa
- trwa montaż zabudów szachtów meblowych na klatce schodowej
- trwa montaż wodomierzy do mieszkań
- zostały zamontowane klamki, nawietrzaki oraz przeprowadzona regulacja stolarki okiennej
- zamontowano białą armaturę elektryczną

Budynek A3:   
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych 
- zakończono montaż grzejników
- zakończono montaż balustrad zewnętrznych balkonowych
- trwają prace instalacyjne w garażu
- zamontowano balustrady wewnętrzne na klatce schodowej
- trwa montaż wodomierzy do mieszkań 

Budynek A2: 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych (nakładana jest gładź na ścianach klatki schodowej)  
- trwają prace instalacyjne w garażu
- trwają prace przygotowawcze do malowania na częściach wspólnych
- trwa montaż balustrad zewnętrznych
- zamontowano balustrady wewnętrzne
- trwa montaż parapetów zewnętrznych
- zakończono montaż drzwi do mieszkań

Budynek A1:    
- zakończono montaż drzwi do mieszkań 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych
- zamontowano balustrady wewnętrzne
- trwa montaż klamek i nawietrzaków w mieszkaniach  
- trwają prace instalacyjne w garażu

 

Zagospodarowanie terenu:  
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów 
- zakończono montaż ogrodzenia między budową a wspólnotą Skowronia A-B

 

28
maj. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:   
- trwają prace porządkowe w mieszkaniach i w częściach wspólnych
- trwa malowanie korytarzy i klatek schodowych
- zamontowano balustrady wewnętrzne

Budynek B1:   
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach i w częściach wspólnych 
- zamontowano balustrady wewnętrzne

Budynek A3:   
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych 
- trwa montaż grzejników
- trwa montaż balustrad zewnętrznych balkonowych
- trwają prace instalacyjne w garażu 

Budynek A2: 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych  
- trwają prace instalacyjne w garażu 

Budynek A1:    
- zakończono montaż drzwi do mieszkań 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych  
- trwają prace instalacyjne w garażu

Zagospodarowanie terenu:  
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów 
- trwa montaż ogrodzenia między budową a wspólnotą Skowronia A-B

 

20
maj. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:  
- trwają prace porządkowe w mieszkaniach i w częściach wspólnych
- zakończono montaż grzejników
- rozpoczęto malowanie korytarzy i klatek schodowych

Budynek B1:  
- trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach i w częściach wspólnych
- zakończono montaż fasad wejściowych aluminiowych do budynku
- zakończono montaż grzejników

Budynek A3:  
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych
- trwa montaż grzejników
- trwa montaż balustrad zewnętrznych balkonowych
- trwają prace instalacyjne w garażu 

Budynek A2: 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych
- zakończono montaż drzwi do mieszkań
- zakończono układanie płytek w częściach wspólnych 
- trwają prace instalacyjne w garażu 

Budynek A1:   
- trwa montaż ościeżnic montażowych do drzwi mieszkaniowych
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych 
- trwają prace instalacyjne w garażu

Zagospodarowanie terenu: 
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów
- trwa montaż ogrodzenia między budową a wspólnotą Skowronia A-B

 

11
maj. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:  
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych
- zakończono wstępny montaż drzwi do mieszkań 
- ukończono montaż stolarki aluminiowej
- trwa montaż grzejników

Budynek B1:  
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych oraz mieszkaniach
- zakończono wstępny montaż balustrad zewnętrznych balkonowych
- zakończono wstępny montaż drzwi do mieszkań  
- trwa montaż fasad wejściowych aluminiowych do budynku
- trwa montaż grzejników
- ukończono montaż stolarki aluminiowej

Budynek A3:  
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych
- trwają prace instalacyjne w garażu 
- zakończono wstępny montaż drzwi do mieszkań 
- ukończono montaż stolarki aluminiowej
- trwa montaż balustrad zewnętrznych balkonowych

Budynek A2: 
- trwają roboty wykończeniowe w częściach wspólnych 
- trwa układanie płytek w częściach wspólnych
- ukończono montaż ościeżnic montażowych do drzwi mieszkaniowych 
- trwają prace instalacyjne w garażu 
- ukończono montaż stolarki aluminiowej

Budynek A1:   
- trwa montaż ościeżnic montażowych do drzwi mieszkaniowych
- trwają roboty wykończeniowe w częściach wspólnych 
- trwają prace instalacyjne w garażu
- ukończono montaż stolarki aluminiowej

Zagospodarowanie terenu: 
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów

29
kwi. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku i w pomieszczeniach technicznych
- trwa montaż drzwi do mieszkań
- trwa montaż fasad wejściowych aluminiowych do budynku

Budynek B1: 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych i w pomieszczeniach technicznych
- trwa montaż balustrad zewnętrznych balkonowych
- trwa montaż fasad wejściowych aluminiowych do budynku

Budynek A3: 
- trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych, układane są płytki gresowe na klatce schodowej
- trwają prace instalacyjne w garażu
- trwa montaż fasad wejściowych aluminiowych do budynku

Budynek A2: 
- trwają roboty wykończeniowe w częściach wspólnych
- trwa układanie płytek w częściach wspólnych
- trwają prace instalacyjne w garażu
- ukończono montaż windy

Budynek A1:  
- trwa montaż ościeżnic wstępnych do mieszkań
- trwa wykańczanie glifów okiennych i drzwiowych
- trwają prace kosmetyczne związane z częściami wspólnymi mieszkań
- trwają prace instalacyjne w garażu

Zagospodarowanie terenu:
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów

 

23
kwi. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku
- zamontowano balustrady balkonowe
- została zamontowana stolarka stalowa
- trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach technicznych

Budynek B1: 
- ukończono szpachlowanie ścian działowych
- trwają prace wykończeniowe części wspólnych
- została zamontowana stolarka stalowa
- trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach technicznych

Budynek A3: 
- trwają prace wykończeniowe części wspólnych, układane są płytki gresowe na klatce schodowej
- ukończono prace związane z izolacją przyziemia
- zostały zamontowane parapety wewnętrzne
- ukończono układanie żywicy na policzkach balkonów
- trwają prace instalacyjne w garażu

Budynek A2: 
- trwają roboty wykończeniowe części wspólnych
- ukończono pokrycie dachowe
- trwają prace instalacyjne w garażu

Budynek A1:  
- trwają prace instalacyjne w garażu

 

Zagospodarowanie terenu:
- trwa wykonywanie ciągów pieszych oraz tarasów

 

15
kwi. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku 
- trwa montaż barierek balkonowych

Budynek B1: 
- trwa szpachlowanie ścian działowych 
- zostały ułożone płytki na korytarzach części wspólnych
- zostały założone portale drzwi do mieszkań

Budynek A3:  
- trwają prace związane z wykończeniem mieszkań oraz części wspólnych  
- ukończono prace związane z izolacją przyziemia
- zostały zamontowane parapety wewnętrzne
- zostały założone glify do okien

Budynek A2:  
- ukończono wykonywanie jastrychów pod posadzką 
- trwa montaż glifów okiennych
- zakończono instalacje elektryczne podposadzkowe
- zakończono podłoże cementowe pod posadzki

Budynek A1:   
- zakończono instalacje podposadzkowe wod. kan. i elektryczne

08
kwi. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku
- trwa montaż barierek balkonowych

Budynek B1: 
- trwa szpachlowanie ścian działowych
- zakończono prace związane z izolacją termiczną i wodoszczelną przyziemia
- ukończono malowanie elewacji

Budynek A3: 
- trwają prace związane z wykończeniem mieszkań oraz części wspólnych
- trwają prace związane z izolacją przyziemia
- ukończono malowanie elewacji

Budynek A2: 
- ukończono murowanie ścian działowych
- ukończono malowanie elewacji
- trwa wykonywanie jastrychów pod posadzką

Budynek A1:  
- ukończono montaż ścian działowych
- trwają prace instalacyjne
- ukończono malowanie elewacji

 

01
kwi. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku
- trwa montaż barierek balkonowych

Budynek B1: 
- trwają prace związane z wykończeniem części wspólnych
- trwają prace związane z izolacją termiczną i wodoszczelną przyziemia
- trwa malowanie elewacji zewnętrznej

Budynek A3: 
- trwają prace związane z wykończeniem mieszkań oraz części wspólnych
- trwa montaż wentylacji mechanicznej
- trwa malowanie elewacji zewnętrznej

Budynek A2: 
- trwa stawianie ścian działowych
- trwa malowanie elewacji zewnętrznej

Budynek A1:  
- trwa stawianie ścian działowych
- trwają prace instalacyjne
- została uzupełniona stolarka okienna
- trwa malowanie elewacji zewnętrznej

Prace zewnętrzne:
- zakończono montaż ściany oporowej przy wjeździe do garażu

25
mar. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku
- zakończono prace związane z izolacją przyziemia budynku
- zostały założone parapety podokienne zewnętrzne
- trwa montaż barierek balkonowych

Budynek B1:
- trwają prace związane z wykończeniem części wspólnych
- trwają prace związane z izolacją termiczną i wodoszczelną przyziemia
- trwa malowanie elewacji zewnętrznej

Budynek A3: 
- zakończono układanie jastrychów na posadzkach
- została uzupełniona stolarka okienna
- trwa montaż wentylacji mechanicznej
- trwa wykańczanie mieszkań oraz części wspólnych
- trwa malowanie elewacji zewnętrznej

Budynek A2: 
- zakończono prace związane z murowaniem ścian działowych, montażem pokrycia dachu, montażem stolarki okiennej oraz montażem wentylacji mechanicznej, wod.kan. CO i elektrycznej
- trwa malowanie elewacji zewnętrznej
- trwa stawianie ścian działowych

Budynek A1:  
- zakończono montaż pokrycia dachowego
- trwa stawianie ścian działowych
- rozpoczęto prace instalacyjne
- trwa malowanie elewacji zewnętrznej

Prace zewnętrzne:
- trwają prace wykończeniowe i instalacyjne garaży oraz kotłowni

18
mar. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

 Budynek B2: 
- trwają prace wykończeniowe na częściach wspólnych
- trwają prace związane z izolacją zewnętrzną budynków

Budynek B1: 
- trwają praca związane z wykończeniem części wspólnych
- zostały zamontowane ościeżnice montażowe do stolarki drzwiowej

Budynek A3: 
- zakończono murowanie ścian działowych
- zakończono montaż instalacji wod.-kan. CO i elektrycznej w lokalach
- planowane wykonanie jastrychów cementowych pod posadzkami

Budynek A2: 
- trwa murowanie ścian działowych
- trwa montaż pokrycia dachu
- zamontowano stolarkę okienną
- trwa montaż wentylacji mechanicznej, wod.kan. CO

Budynek A1:  
- trwa wykonywanie pokrycia dachowego

Prace zewnętrzne:
- trwają prace wykończeniowe garaży

11
mar. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2: 

- trwają prace wykończeniowe na częściach wspólnych
- trwają prace związane z izolacją zewnętrzną budynków 
- zakończono drenaż opaskowy

Budynek B1: 
- zamontowano parapety wewnętrzne i szpalety wewnętrzne okien
- trwa szpachlowanie i gipsowanie ścian w częściach wspólnych

Budynek A3: 
- zakończono murowanie kanałów wentylacyjnych 
- ułożono pokrycie dachu wraz z obróbką blacharską 

Budynek A2: 
- zakończono murowanie kanałów wentylacyjnych 
- trwa montaż pokrycia dachu 
- trwa montaż wentylacji mechanicznej oraz wod.-kan. i CO

Budynek A1:  
- zamontowano stolarkę okienną

 

Prace zewnętrzne:
- trwa montaż instalacji garażowej w kotłowniach 
- trwają prace wykończeniowe garaży (malowanie)

04
mar. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:
- zakończono montaż ościeżnic montażowych drzwi wejściowych do lokali oraz montaż wind
- trwają prace wykończeniowe
- zostały ułożone w częściach wspólnych płytki
- trwa układanie żywicy na policzkach balkonów

Budynek B1:
- trwa montaż wind
- ukończono jastrychy po posadzkami
- trwają prace wykończeniowe części wspólnych

Budynek A3:
- zakończono montaż stolarki okiennej
- trwają prace wykończeniowe na częściach wspólnych
- trwa malowanie zewnętrzne fasady budynku

Budynek A2:
- ukończono strop nad III piętrem 
- trwa montaż stolarki okiennej i balkonowej

Budynek A1:
- zakończono montaż konstrukcji stanu surowego

 

Prace zewnętrzne:
- trwa montaż wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i sanitarnych w przestrzeni garażu pod budynkiem A i B
- w trakcie wykonywanie drenażu za budynkiem B2
- trwa montaż instalacji garażowej w kotłowniach

22
lut. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:
- montaż ościeżnic montażowych drzwi wejściowych do lokali
- montaż wind
- trwają prace wykończeniowe

Budynek B1:
- przystąpiono do układania jastrychów pod posadzki części wspólnych i mieszkań
- trwa montaż wind

 Budynek A3:
- trwa montaż ścianek działowych
- montaż stolarki okiennej
- zakończono montaż instalacji CO, wod.-kan. oraz elektrycznej
- trwają prace wykończeniowe na częściach wspólnych
- trwa malowanie zewnętrzne fasady budynku 

 Budynek A2:
- zakończono montaż III piętra
- trwa zbrojenie stropu III piętra
- ułożono instalacje elektryczne do punktów oświetlenia sufitowego
- montaż stolarki okiennej i balkonowej
- zakończono montaż konstrukcji stanu surowego budynku

 Budynek A1:
- zakończono montaż konstrukcji stanu surowego budynku

Trwa montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w przestrzeni garażu pod budynkami B i A.

15
lut. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:
- trwają prace wykończeniowe części wspólnych
- rozpoczęcie prac związanych z kosmetyką mieszkań

Budynek B1:
- planowanie wykończenia jastrychów pod posadzki
- rozpoczęcie montażu wind

Budynek A3:
- ukończenie prac związanych z obróbką blacharską attyk oraz montażem kominów wentylacyjnych na dachu
- montaż ścianek działowych oraz rozpoczęcie montażu instalacji CO

Budynek A2:
- zakończenie montażu ścian III piętra

Budynek A1:
- wykonano strop ostatniej kondygnacji

Prace zewnętrzne: trwa montaż ścianki oporowej przy wjeździe do garażu

08
lut. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

 Budynek B2:
- zostały zamontowane parapety wewnętrzne w całym budynku
- trwają prace wykończeniowe części wspólnych (szpachlowanie, malowanie)

Budynek B1:
- trwa szpachlowanie i wykańczanie mieszkań
- w całości wykonane są instalacje wod-kan i elektryczne
- trwa wykańczanie szachtów wind

Budynek A3:
- prace związane z obróbką blacharską attyk
- trwa montaż kominów wentylacyjnych na dachu

Budynek A2:
- został zalany strop nad II piętrem

Budynek A1:
- zostały zamontowane ściany II piętra

01
lut. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:
- trwają prace związane z ociepleniem/wygłuszeniem części wspólnych

 Budynek B1:
- trwa szpachlowanie i wykańczanie mieszkań
- w całości wykonane są instalacje wod-kan i elektryczne
- trwa wykańczanie szachtów wind

Budynek A3:
- została położona folia dachowa wraz z ociepleniem
- trwają prace związane z montażem instalacji wod-kan oraz elektrycznymi
- zakończono murowanie ścianek działowych i kanałów wentylacyjnych

 Budynek A2:
- zakończono montaż ścian II piętra
- trwają przygotowania do zalania stropów  

 Budynek A1:
- został zalany strop nad I piętrem  

25
sty. 2019
PRACE WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE

Budynek B2:
- dalsze prace związane z wykończeniem części wspólnych (sufitów i wiatrołapów)
- wykonano glify okienne

 Budynek B1:
- dalsze prace murowe
- rozpoczęto prace związane z wykończeniem części wspólnych (ściany)

 Budynek A3:
- trwają prace dachowe/izolacyjne
- trwają prace murowe związane z instalacją grawitacyjną

 Budynek A2:
- trwa montaż ścian II piętra

 Budynek A1:
- trwają prace stropowe nad I piętrem

 Ponadto trwają prace instalacyjne w hali garażowej pod częścią „A”

ZOBACZ WIĘCEJ