“See things in the present, even if they are in the future.”

– Larry Ellison, Oracle co-founder

Jesteśmy dumni z naszej współpracy z FUTURA Holding, której właścicielem i prezesem jest Pan Edwin Temmerman, inwestor belgijski z wieloletnim doświadczeniem deweloperskim w krajach Unii Europejskiej.

URBA wraz z FUTURA Holding zawiązały spółkę joint venture URBA FUTURA, której celem jest realizowanie inwestycji deweloperskich w Polsce oraz krajach UE. Partnerstwo to owocuje wzmocnieniem potencjału inwestycyjnego, wymianą wzajemnych doświadczeń oraz optymalizacją kosztową, co ostatecznie przekłada się na podnoszenie konkurencyjności naszej oferty.

Zobacz stronę Generalnego Wykonawcy

Zobacz więcej